Всички седмокласници да се явят на 19.05.2017г. в 9,15ч. в двора на училището за НВО по БЕЛ с лични карти, служебни бележки и два химикала, пишещи синьо.

Всички седмокласници да се явят на 22.05.2017г. в 9,15ч. в двора на училището за НВО по математика с лични карти, служебни бележки,два химикала, пишещи синьо,чертожни инструменти и два молива.

За останалите ученици дните са неучебни.