Утре 27.02.2018г е обявен за неучебен ден за учениците от община Варна със заповед № 0840 от 26.02 2018г. на кмета на община Варна.