Въз основа на заповед РД 09-216 от 23.02.2015г. на Министерството на образованието и науката

02.03.2015г. се определя за неучебен ден за учениците на територията на Р България,

а 21.03.2015г. за учебен ден за учениците на територията на Р България.