По НП "Заедно в изкуствата и спорта" в IОУ "Свети княз Борис I" през учебната 2022/2023г. ще бъдат сформирани:

  • 1 отбор по баскетбол
  • 1 отбор по футбол
  • 2 групи по народни танци

      Училището ще има нужда от специалист по хореография.