Обучение в електронна среда от 22.03.2021. до 31.03.2021г. - Заповед

 

I Основно училище „Свети княз Борис І”

гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313, 510-317

e-mail: osnovno_1@abv.bg www.1ou-varna.com

 

 


Г Р А Ф И К

на обучението от разстояние в електронна среда

на учениците от І –VII клас през периода

от 22.03.2021 г – до 31.03.2021 г.

Час

 

 

Начален етап

І –ІV клас

ГЦОУД

І – ІV клас

Прогимназиален етап

V – VІІ клас

ГЦОУД

V клас

1

8:00 – 8:20

12:30 –12:50

8:00 – 8:30

13:00-13:30

2

8:40 – 9:00

13:00-13:20

8:40 – 9:10

13:40-14:10

3

9:20 – 9:40

13:30-13:50

9:20 – 9:50

14:20-14:50

 

Голямо междучасие

 

Голямо междучасие

 

4

10:10 – 10:30

14:10-14:30

10:10 – 10:40

15:10-15:40

5

10:50 – 11:10

14:40-15:00

10:50 – 11:20

15:50-16:20

6

11:30 – 11:50

15:10-15:30

11:30 – 12:00

16:30-17:00

7

 

 

12:10 – 12:40

 


 

 

ИРИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на І Основно училище ”Свети княз Борис І” - гр. Варна

 

 

 

Ир. Г/НГ