Тържественото откриване на учебната 2016/2017година ще се проведе на 15.09.2016г от 9,00ч. в двора на училището.

Всички ученици да се явят в 8,45ч. в официално облекло.