Уважаеми ученици и родители във връзка с откриването на новата учебна година, моля учениците да се явят в училище в подходящо за случая облекло в  8:50ч като заемат определените места за тях спазвайки необходимата дистанция помежду си. Тържеството ще започне в 9:00ч.