Откриването на учебната 2015/2016 година ще бъде на 15.09.2015г. /вторник/ от 9,00часа.

Моля, всички ученици да бъдат в двора на училището в 8,45часа в официално облекло.