Патронният празник на училището ще се проведе на 22.04.2016г. от 9,30часа във вътрешния двор на училището. Същият ден от 11,00 часа ще се проведе и спортният празник на училището.

Моля участниците да се явят в училище в 8,30часа, а останалите ученици в 8,45часа в подходящо облекло.

Поканени са всички родители и други желаещи да присъстват на нашия празник.