Подаването на документите за прием след 7 клас става в училище на ІІ етаж от 08:30ч. до 16:30ч. от 05.07.2021г. до 07.07.2021г. вкл. - І етап.

На 26 и 27.07.2021г. от 08:30 до 16:30ч е подаването на документите за ІІІ етап.