Средни резултати на учениците от НВО по БЕЛ на ниво училище - 79,78 точки, на регионално ниво  - 74,91, на национално ниво - 70,46 точки.

Средни резултати от НВО по математика на ниво училище - 59,79 точки, на регионално ниво - 61,81, на национално ниво - 57,33 точки.

  Изказваме благодарност на г-жа Мариана Николова, г-жа Валентина Иванова и г-жа Десислава Атанасова за добрата подготовка и постигнатите отлични резултати на НВО!