На 28.03.2016г. от 18,30часа в актовата зала на училището ще се проведе родителска среща на седмокласниците във връзка с професионалното им ориентиране и предстоящото им кандидатстване.