На 23.10.2019г ще се проведе родителска среща по класове от 18:00ч.