На 25.09.2019г. ще се проведе родителска среща на учениците от ІІ до VІІ клас от 18,00часа по класове.