На 25.10.2017г. от 18,00 часа ще се проведе родителска среща на първи - седми клас. Срещата е много важна и е желателно да присъстват всички родители.