Родителската среща за седмокласниците ще се проведе на 03.05.2018г. от 18,00ч.