Уважаеми родители, на 11.09.2017г. ще се проведе родителска среща от 18,00часа за  втори - седми клас.