На 10.04.2019г.  от 18,30 ч. ще се проведе родителска среща във връзка с предстоящото кандидатстване на седмокласниците.