Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Заповядайте на родителска среща на 04.09.2018 г. от 18,00 ч. в сградата на

СУ "П. Кр. Яворов ".