На 11.09.2018г. ще се проведе родителска среща във връзка с новата учебна година по класове.

ІІ - ІV клас - от 17,30ч.

V - VІІ клас - от 18,00ч