Уважаеми родители и ученици, във връзка със спортния празник е необходимо да се явите на 06.10.2018г. пред ДКЦ /Поликлиниката/ кв. Владиславово не по-късно от:

- за ІІІ - VІІ клас - 8:40ч.

- за І - ІІ клас - 9:40ч.

за придвижване до Екопарка с автобуси.