На 25.11.2019г. ще се проведе събрание на Обществения съвет на ІОУ "Св. княз Борис І" от 18:00часа в учителската стая.