Тържеството за приключване на учебната година ще се проведе на 28.06.2019г. пред НЧ "П. Славейков" /читалището/, Владиславово. Учениците от 5,6 и 7 клас да се явят в подходящо за случая облекло в 9,15ч.