Грипната ваканция за учениците от област Варна се удължава до 4.02.2019г. включително. Следващият ден 5.02.2019г. също е неучебен ден, защото е част от междусрочната ваканция. Учебните занятия ще започнат на 6.02.2019г. за учениците от НЕ първа смяна, а за учениците от ПЕ - втора смяна.