Училищния конкурс за рисунка на тема:"Какво ме прави щастлив", посветен на противодействието на тормоза в училище е с краен срок 30.03.2016г. Рисунките да се предадат на г-н Германов.