ХIX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”.

 
ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”
 
ОБЯВЯВА
 
   ХIX Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той е включен в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления. Крайният срок за предаване на конкурсните работи е 24 май 2017 година. Повече подробности може да намерите в Регламента на конкурса. Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр на авторите.  

   За повече подробности  се обърнете към ст.учител г-жа Димитрина Ангелова.