По решение на Педагогическия съвет  на І Основно училище гр.Варна 11.01.2017г. се обявява за неучебен ден. Учебните занятия ще започнат на 12.01.2017г от 8,00часа.