На 24.05.2017 всички ученици да се явят до 09,30ч. пред СУ"ДимчоДебелянов" в официално облекло за шествието по случай празника на славянската писменост и култура.