УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Напомняме Ви, че от 29. 10. 2022 до 01. 11. 2022 г. включитено всички ученици са в Есенна ваканция  /Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката/.

Очакваме всички ученици отново на училище на 02. 11. 2022 г. /сряда/. Учебните занятия започват в 8:00часа.