Училищни учебни планове за учебната 2023/2024г
 • Учебен план Іа клас
 • Учебен план Іб клас
 • Учебен план Ів клас
 • Учебен план ІІа клас
 • Учебен план ІІб клас
 • Учебен план ІІІа клас
 • Учебен план ІІІб клас
 • Учебен план ІІІв клас
 • Учебен план ІVа клас
 • Учебен план ІVб клас
 • Учебен план Vа клас
 • Учебен план Vб клас
 • Учебен план VІа клас
 • Учебен план VІб клас
 • Учебен план VІІа клас
 • Учебен план VІІб клас