Ръководство

 Директор - Ирина Георгиева

 • ОКС магистър РФ
 • магистър по образователен мениджмънт
 • магистър по психология
 • І ПКС "Управление на образованието"
 • І степен от кариерното развитие на директор

Приемно време:

вторник 13:30 - 15:00ч

четвъртък 8:00 - 9:00ч

 

Заместник директори

 
Даниела Димитрова - заместник директор УВД

 

 • ОКС магистър
 • ІІ ПКС

 

Приемно време:

вторник 13:30 - 15:00ч

четвъртък 8:00 - 9:00ч

 

 

Кристина Иванова Кирякова - Дойнова - заместник директор АСД

 

 • ОКС магистър

 

Приемно време:

вторник 13:30 - 15:00ч

четвъртък 8:00 - 9:00ч


Администрация

 

  Добринка Коритарова - главен счетоводител - ОКС магистър

  Петя Георгиева - ЗАС - касиер - ОКС бакалавър

  Магда Гечева - домакин - ОКС магистър

 

                                                                     Педагогически специарлисти

Траяна Добрева - педагогически съветник

 •  ОКС - магистър

Сияна Иванова Анастасова - ресурсен учител

 • ОКС - бакалавър

Ирина Христова Добрева - логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование.

 • ОКС - магистър

Начален етап

 1. Цветанка Тонева - ОКС  бакалавър
 2. Радка Иванова - ОКС  магистър
 3. ПетяТончева - ОКС  бакалавър
 4. Ралица Пейчева  - ОКС бакалавър
 5.  Валентина Иванова - ОКС магистър
 6.  Eлена Дончева - ОКС магистър
 7. Валентина Попова - ОКС магистър
 8. Даниела Овчарова - ОКС бакалавър
 9. Маргарита Димитрова - ОКС магистър
 10. Десислава Атанасова - ОКС бакалавър
 11. ВасиленаТинакова - ОКС магистър
 12. Деница Василева - ОКС магистър
 13. Снежанка Димитрова - ОКС бакалавър
 14. Петя Колева - ОКС магистър
 15. Камелия Овчарова - ОКС магистър
 16. Живко Великов - ОКС магистър
 17. София Нейчева - ОКС магистър
 18. Марияна Николова - ОКС бакалавър
 19. Катя Янева - ОКС магистър
 20. Светослава Добрева - ОКС магистър
 21. Гюлдалъ Илиева - ОКС бакалавър

 

Прогимназиален етап

 Български език и литература                              Английски език

1. Донка Петрова  - ОКС магистър                               1. Димитринка Тодорова - ОКС магистър

2. Весела Тодорова - ОКС магистър                      

 

Математика                                                        Информационни технологии

1. Маргарита Тодорова  - ОКС магистър                1. Кристина Кирякова - ОКС магистър

2. Димитрина Ангелова  - ОКС магистър                2. Александрина Йорданова - ОКС бакалавър

3. Цветелина Герджикова - ОКС магистър           

 

Човекът и природата                                Химия и опазване на околната среда

1. Даниела Димитрова - ОКС магистър                      Даниела Димитрова - ОКС магистър

2. Нела Николова - ОКС магистър

 

Физика и астрономия                                        География и икономика

Цветелина Герджикова - ОКС магистър                        Мария Маринова - ОКС магистър

 

История и цивилизация                                  Биология и ЗО

Ваня Тренева - ОКС магистър                                     Нела Николова - ОКС магистър

                                                                              

Технологии и предприемачество                    Изобразително изкуство 

Ваня Тренева - ОКС магистър                                   Надежда Тодорова - ОКС бакалавър 

 

Музика                                                         Физическо възпитание и спорт

Мария Маринова - ОКС магистър                             Янош Рашков - ОКС магистър