Звънки детски гласове предизвикаха усмивки по лицата на обитателите на Дом за възрастни хора „Гергана”. Децата от ІІІа и ІІІв  кл. от І ОУ с ръководители г-жа Даниела Овчарова и г-жа Даниела Димитрова – помощник директор, дойдоха да стоплят сърцата на живеещите тук и да ги поздравят с предстоящите коледни и новогодишни празници.