Във връзка с Деня на Земята и 40 /четиридесет/ годишнината от основаването на нашето училище се проведе акция за засаждане на дръвчета в двора на училището инициирана от г-н Росен Германов и г-жа Димитринка Тодорова. Всички класове с помощта на класните си ръководители посадиха дърво за което ще полагат грижи.

Дърветата ще помнят детските ръчички, любовта на децата и детския смях. Всяко от децата остави късче от своето сърце в родното училище.

Ia                                             Iб                                                   Iв

IIa                                                      IIб                                                              IIIa

 

IIIб                                                    IVа                                                    Vб              

    

                         VIa                                                                                                             VIб