Днес, 24. 02. 2016 год., всички ученици и учители от І ОУ отбелязаха международния Ден за противопоставяне на тормоза в училище.

Облечени в розово, закичени с розови панделки или друг, изработен розов знак те изразиха своята позиция и казаха:

„Не на тормоза в училище!”