Днес 27.04.2017г. в ІОУ гр.Варна се организира и проведе акцията "Ден на усмивката". Мероприятието е включено в плана за работа на училищния координационен съвет за противодействие на тормоза за 2016/2017 учебна година и е посветено на превенцията и противодействието на агресията и насилието.