В акцията за събиране на капачки, подета в началото на годината от учениците и под ръководството на старши учител г-жа Тамара Ангелова, се включиха малки и големи. Най-много капачки събраха учениците от 6а и 5а клас с кл.р-ли старши учители г-жа А.Чолакова и г-жа Й. Николова и от начален етап Іб и ІІІб кл. с кл.ръководители старши учители г-жа Цв.Тонева и г-жа М.Николова.

С тази инициатива подпомагаме закупуването на кувьози и инвалидни колички. Благодарим на всички ученици, отворили сърцата си за добри дела!