И пак е 19 февруари! Ден за признателност, благодарност и почит! Време за дълбок поклон! 151 години откакто те няма, Апостоле! Сърцата ни за теб тъжат - огромна липса за България и за света! Ти ни трябваш и днес, Апостоле! Жив си в нашите сърца! И ще живееш в сърцата чисти вечно! И днес твоите слова ни насърчават и напътстват, изпълнени с божествена мъдрост, непоклатима вяра и откровение! Следваме заветите ти, живеем в свободна и мила родина! България е твоето и нашето отечество любимо! Пламъкът, който запали в душите ни, не угасва! И пак е време за дълбок поклон, защото " Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме."
Първото нещо, което привлича погледите, щом влезем в училище, са примамливите стоящи пана - с лика на най-безсмъртния сред безсмъртните - Васил Иванов Кунчев - Левски, на  второто са написани неговите завети.
В училище са отредени множество кътове, тематични табла, изложби с рисунки и фотографии, с биографични данни, с преписи на емблематични мисли, които децата помнят. Учениците посвещават специални часове, в които рецитират стихотворението на Ботев "Обесването на Васил Левски" ,  пеят любими песни за него. Рисуват образа му по портретното описание в 11 глава от повестта на Вазов "Немили- недраги" . Решават кръстословици с данни за Левски. Подготвили са специални презентации на тема "Безсмъртният Левски", "Непобедимият Апостол", гледат биографичния филм за него. Точно на 19 февруари е традиционното състезание по ЛЪВСКИ СКОК в обновения ни физкултурен салон. В часа на класа е специалният час във всеки клас, посветен на моменти от живота, революционната дейност и примера на българския национален герой, най- ярката историческа личност на всички времена и епохи - Левски - "Борец за чиста и свята република". И още - биографичен филм за героя от Карлово, виртуални екскурзии до родната къща, сега музей, и до местата, където Апостола е пребивавал.
Почитаме делото му! 
Помним заветните му слова!
Благодарни сме, че е син на България!