21 април 2017 г. - Маратон на четенето в библиотеката на Читалище "П. Р. Славейков 1928":
"СРЕЩА С АВТОГРАФ" - Маратонци от четвърти клас при Първо Основно училище се срещнаха с варненския писател Панчо Недев в читалищната библиотека. Те четоха части от книгата му за деца и възрастни "Ум народен, благороден", разговаряха за произхода на българските пословици и поговорки, за актуалността на тези кратки умотворения и приспособяването им към националните характери и новото време с новите си предизвикателства.
Книгата е предложена от Сдружението на варненските писател за кандидатстване в Министерство на образование, за да бъде включена, в списъка за допълнителна прочитна литература.