Нашата ученичка Рюгзан Рамаданова от Vб клас непрекъснато ни радва със своите постижения.

Гордеем се с нея!