В периода от 04.11.2019г до 08.11.2019г. се проведе изнесено обучение на двадесет ученика от трети до пети клас за практическа подготовка и реакция при наводнения и последващи кризи във връзка с изпълнение на проект "Центрове за повишаване на готовността на населението за реакция при наводнения" на Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР,  финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.".  В края на обучението децата получиха сертификати за успешно преминаване на курса.