Днес денят ни започна с радостна новина и повод за гордост!!!
Пред вас са Нашите победители във Финалния кръг на Националното състезание, организирано от Съюза на българските начални учители, отличени с награди, които ще бъдат тържествено връчени на Годишното утро на класа!