По проект "Заедно в изкуството и спорта",  баскетбол - 5 - 7 клас, се проведе вътрешно училищно първенство във физкултурния салон. Ентусиазирани и физически добре подготвени, децата играха навито и спортсменски.  Победители са момчетата от 7б клас. Истински победители са всички, участвали в надпреварата, защото играта е забавление, а спортът е здраве.
Обичайте спорта! 
Това е пожеланието към всички от нашите баскетболисти!