На 07.03.2022г. се проведе състезание по природо-математическите науки, с което поставихме началото на Седмицата, посветена на STEM образованието в училище. Състезанието премина в  четири кръга. Първи кръг -  природни науки, втори кръг - математика, трети кръг - биология и четвърти кръг - игра с публиката. Задачите, включени в кръговете, бяха интересни и много забавни. Участниците и публиката истински се забавляваха. Отборите включваха трима човека от 5,6 и 7 клас:  "Умната сова" - Димитър 5б, Магдалена 6б и Катрин 7а, "Академичното бухалче" - Калоян от 5а, Дария от 6б и Звездомира от 7а и "Дружелюбните делфини" - Християн от 5б, Кристина от 6а и Радослав от 7а. Водеща беше Рая от 5б клас. В помощ на състезанието бяха Моника и Преслав от 6б клас. Организатори на състезението бяха г-жа Д. Ангелова, М. Тодорова, П. Николова, Д. Димитрова и М. Куртева. Оценяването на задачите се осъществяваше от жури в състав: председател г-н Германов и членове г-жа П. Николова и Д. Тодорова. Състезанието бе оспорвано, но най-добре се справиха отбор "Дружелюбните делфини", които завоювоха първо място. Отборите получиха грамоти и награди. Публиката също се включи активно. Най-добри бяха Александра и Мартин Боев от 6б, Антония от 5б, Денис от 5а, Ивайло Рахов от 7а.