31-ви март 2023 г. бе обявен за спортен полуден за учениците от I ОУ " Свети кназ Борис I".
Целта на празника е децата да се забавляват, чрез спот и спортни игри.
Благодарени е на спортният комплекс МСК Владислав Варненчик - ОП "Спорт за всички", който е в близост до училището използвахме всички площадки и залата на спортния център.