На 06.10.2018г. се проведе спортен празник в Екопарк Варна. Празникът бе посветен на патрона на училището Св.княз Борис І. 

Спортният празик се проведе на два етапа. В първия етап учениците бяха разделени в пет аули/станции/, където учениците взеха масово участие. От всяка станция се излъчиха по двама състезатели - най-бърз, най-силен, най-издръжлив, най-точен и най-съобразителен, които формираха отборите от втория етап, включващи ученици от І до VІІ клас, учители и родители. Целта на втория етап беше работа в екип. В края на състезанието всеки отбор трябваше да изпише "България" на глаголица и кирилица. Спортният дух и историческата насоченост на празника предизвикаха незабравими емоции и усмивки.