От 27.03.2019г. до 29.03.2019г.  в ІОУ „Св. княз Борис І“ се организира изложба „Сръчни ръце“ като финал на инициативата „Творчески ателиета“. Във фоайетата на ІІ и ІІІ етаж бяха подредени творбите на ученици от І до VІІ клас, изработени в часовете по изобразително изкуство, технологии и предприемачество и по други предмети и извънкласни дейности.