УЧИТЕЛЯТ ПО РОДОЛЮБИЕ

      Под този надслов учениците от VІІб кл на І ОУ – Варна, с гл.учител г-жа Н.Георгиева, защитиха изработени от тях проекти по ЗИП БЕЛ като заключителна форма на обучението върху творчеството на патриарха на българската литература Иван Вазов.