Малките ученици от нашето училище почетоха Апостола на свободата с изготвени от тяхните ръчички табла.

    1в                                                   3б                                 3б

 

    2а                                                                                                      2б

Дария 6б                                                                      Магдалена 6б