3-ти март 1878 – денят на освобождението на България. Започва отново Българското летоброене. Една земя се слави по народа, един народ – по своите деца.

Силни думи подготвиха децата от 3“а“ клас,
силни думи излизащи от устата на деца.
Силни думи на деца, защото те са ученици от I ОУ „ Свети княз Борис I“, квартал Владислав Варненчик.

Присъстващите съграждани и гости на паметника на загиналите руски войни за освобождението на България аплодираха децата, които са законно признати наследници, учещи и възпитавани в дух на родолюбие.