По време на допълнителните дейности в училище от 21.06. до 23.06. 2021г. учениците от ІІа клас работиха по проект на тема "Загадъчният свят на Черно море".

Ръководители: г-жа П.Т. и г-жа В.Т.

Художествено оформление на таблата - г-н Р. Г.